facebook
All Products >> ДВОБРАЗДЕН ПЛУГ >>ДВОБРАЗДЕН ПЛУГ 755

Product Details

Плуг Двобразден 755 нк

Број на плужни тела 2
Работен зафат на пл.тело 25см
Работен зафат на плугот 50 см
Клиренс 63 см
Растојание на плужни
Глави 67 см
Работна длабочина 23 см
Тежина 210 кг