facebook

Почетна

Производи и услуги

Фирмата Делта Метал на пазарот постои од 1988 година.Во почетокот вршејќи општи машински услуги за после неколку години да стане единствена фирма во македонија за надгарадба и сервисирање на тешки товарни каросерии.Во 2008 год.започнуваме со сопствено производство на ,тракторски земјоделски приколки и одтогаш постојано ја зголемуваме палетата на производи од областа на земјоделски машини.Денес покрај пазарот во Р.Македонија сме застапени и во соседните земји.

095   003  DSC00350

 


 

За Нас

DSC00350

Основата на фирмата се темели на квалитет и иновативност. Со своите производи фирмата сака да задоволи што поголем број на клиенти со квалитетни производи истовремено намалувајќи ги нивните трошоци за производство.
Постојано работиме на развој на нови производи за посовремено земјоделство особено во делот на овоштарството. Местоположбата на фирмата која е во центарот на Репулика Македонија, во областа Росоман, во која се наоѓаат најголемите насади на овоштарство и лозарство, ни овозможува директно да комуницираме со нашите клиенти во текот на работата и со тоа постојано да го подобруваме квалитетот на нашите производи.