facebook

За Нас

За Нас

Фирмата Делта Метал на пазарот постои од 1988 година.Во почетокот вршејќи општи машински услуги за после неколку години да стане единствена фирма во македонија за надгарадба и сервисирање на тешки товарни каросерии.Во 2008 год.започнуваме со сопствено производство на ,тракторски земјоделски приколки и одтогаш постојано ја зголемуваме палетата на производи од областа на земјоделски машини.Денес покрај пазарот во Р.Македонија сме застапени и во соседните земји.
 
Основата на фирмата се темели на квалитет и иновативност. Со своите производи фирмата сака да задоволи што поголем број на клиенти со квалитетни производи истовремено намалувајќи ги нивните трошоци за производство.
 
Постојано работиме на развој на нови производи за посовремено земјоделство особено во делот на овоштарството. Местоположбата на фирмата која е во центарот на Репулика Македонија, во областа Росоман, во која се наоѓаат најголемите насади на овоштарство и лозарство, ни овозможува директно да комуницираме со нашите клиенти во текот на работата и со тоа постојано да го подобруваме квалитетот на нашите производи.
 
Целта на фирмата е да продолжи да се надополнува со знаење и искуство, да развива нови посовремени земјоделски машини за што позадоволни клиенти.
Dezember 2004amtliche seminararbeit kaufen gesamtausgabe ordnung zur änderung der ordnung des fachbereichs philologie vom 24.