facebook
All Products >> КУЛТИВАТОР 180-7 >>КУЛТИВАТОР 180-7

Product Details

Култиватор 180/7

Број на плужни тела 7
Работен зафат на пл.тела 30 см
Работен зафат на плугот 180 см
Клиренс 45 см
Растојание на пл.тела 45 см
Работна длабочина 10 см
Тежина 125 кг

Култиватор 180/7со ваљак

Број на плужни тела 7
Работен зафат на пл.тела 30 см
Работен зафат на плугот 180 см
Клиренс 45 см
Растојание на пл.тела 45 см
Работна длабочина 10 см
Тежина 177 кг